Tischlerei Martin Pavlík
Znojmo č.ev. 6087
Znojmo CZ-669 02

Telefon:
+420724009066
E-mail:
truhlar.pavlik@seznam.cz

Pergola 3

Pergola 3
Holzpergola aus Fichtenholzbalken auf Stahlständer und mit Brettenboden.

vor dem Bauen Pergola 3 Pergola 3 vor dem Bodenbelag Pergola 3 Pergola 3