Tischlerei Martin Pavlík
Znojmo č.ev. 6087
Znojmo CZ-669 02

Telefon:
+420724009066
E-mail:
truhlar.pavlik@seznam.cz

Doppelbett - weiss

Doppelbett mit Rost und Ablageraum
Doppelbett mit Lamellenrost und Ablageraum.
Material doppeltes Lamino, Dekor weiss

Bett mit Ablageraum